toppbilde

Tommys Hage og Anlegg AS

Som en av Vestlandets største anleggsgartnerbedrifter består vår arbeidshverdag av å sette tydelig preg på uterommet i Bergen og omegn. Tommys Hage og Anlegg AS har gjennom 20 år i bransjen ervervet seg bred faglig kompetanse og kan vise til en rekke vellykkede prosjekter. Sentralt i måten vi arbeider på står kreativitet og nytenkning.

Vi jobber tett med kunden for å sikre et brukervennlig uterom tilpasset ulike behov og livsstiler - selvfølgelig innenfor de økonomiske rammer som er satt for prosjektet. Teamet i Tommys Hage og Anlegg AS består av 40 ressurspersoner, alle med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi har fagbrev innen 5 ulike fag for å sikre et bredt nedslagsfelt, og 3 pågående mesterbrev innen Anleggsgartnerfaget.

Nytt forretningsbygg stod ferdig i Espehaugen Næringspark i 2008, og er sete for administrasjonen og lager tilknyttet driften.

En stor del av produksjonen i Tommys Hage og Anlegg AS foregår på større offentlige prosjekter. Spesielt stolte er vi av å ha sikret oss 4 etapper av Bybanen i Bergen - prosjekter som fordrer en organisasjon og et kvalitetssikringssystem på et svært høyt nivå. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og oppfølging av gode internkontroll rutiner. samtidig som helse, miljø og sikkerhet blir satt i fokus for våre arbeidere og omgivelsene for øvrig.

Kontakt oss

Har du sprørsmål om våre produkter? Send oss en melding

Motta nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev her